เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
งานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการดำเนินงานตามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน [ 30 ก.ย. 2564 ]7
42 แบบรายงานนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]7
43 ประกาศเกณฑ์การประเมินครูและบคลากรทางการศึกษา2/2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]7
44 การมอบอำนาจนายกเทศมนตรี ปี 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]7
45 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]7
46 สรุปโครงการบริหารการจัดการขยะ ปี 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]7
47 แบบลงทะเบียนโครงการบริหารจัดการขยะ [ 16 ก.ย. 2564 ]7
48 แบบสอบถามโครงการบริหารจัดการขยะ ปี 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]8
49 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานผู้บริหาร ปี 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]7
50 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล) [ 10 ก.ย. 2564 ]6
51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา [ 6 ก.ย. 2564 ]7
52 โครงการบริหารจัดการขยะ ปี2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]7
53 บันทึกขออนุมัติโครงการบริหารจัดการขยะ ปี 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]7
54 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการการบริหารจัดการขยะ ปี 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]7
55 หนังสือเชิญเข้าอบรมโครงการบริหารจัดการขยะ ปี 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]6
56 ประกาศเจตจำนงฯ [ 1 ก.ย. 2564 ]6
57 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา [ 10 ส.ค. 2564 ]13
58 รายงานการสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพยบุคลากร [ 10 ส.ค. 2564 ]10
59 รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น ปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]6
60 หนังสือการจัดทำบัตรประวัติผู้บริหาร [ 9 ส.ค. 2564 ]8
 
|1|2หน้า 3|4