เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานราย 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2565 ]17
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]47
3 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]58
4 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนมีนาคม 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]28
5 คำสั่งกลั่นกรองพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างพนักงานเทศบาล ปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]33
6 คำสั่งกลั่นกรองพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]27
7 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือนและเลื่อนค่าตอบแทนพนังกานเทศบาล ปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]34
8 หนังสือประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 9 มี.ค. 2565 ]54
9 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 9 มี.ค. 2565 ]47
10 บริการโอนเงินแบบออนไลน์งานจัดเก็บออนไลน์ [ 1 มี.ค. 2565 ]17
11 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]23
12 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]79
13 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนมกราคม 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]26
14 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 25 ม.ค. 2565 ]86
15 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนธันวาคม 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]31
16 "ค้นหานามสงเคราะห์ (ไทย - อังกฤษ)" [ 23 ธ.ค. 2564 ]109
17 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]30
18 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]113
19 ประกาศใช้มาตรการประหย่ัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]123
20 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธาธารณะ [ 15 พ.ย. 2564 ]127
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7