เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
งานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คำสั่งไปช่วยราชการ [ 8 พ.ย. 2564 ]7
22 ปฏิทินการประชุมประจำเดือน ปี 2565 [ 4 พ.ย. 2564 ]7
23 โครงการประมวลจริยธรรม 2564/2565 [ 4 พ.ย. 2564 ]7
24 ระเบียบการลาพนักงานจ้าง [ 1 พ.ย. 2564 ]7
25 ประกาศเจตจำนง [ 1 พ.ย. 2564 ]7
26 รายงานการประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน 2-2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]8
27 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน2/2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]8
28 ประกาศรายชื่อผู้ได้คะแนนในระดับดีเด่น2/2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]7
29 รายงานการประชุมกลั่นกรอง 2/2564 [ 13 ต.ค. 2564 ]6
30 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 2565 [ 13 ต.ค. 2564 ]7
31 ประกาศการใช้ดุลยพินิจ [ 5 ต.ค. 2564 ]9
32 ประกาศเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ [ 5 ต.ค. 2564 ]10
33 การแจ้งแอบอ้างผลประโยชน์ [ 4 ต.ค. 2564 ]9
34 องค์กรแห่งการเรียนรู้ปี2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]6
35 ประกาศเกณฑ์การประเมิน ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]8
36 ประกาศนโยบายทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]7
37 ความก้าวหน้าสายอาชีพ [ 1 ต.ค. 2564 ]6
38 หลักเกณฑ์การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและมาตรการทางวินัย [ 1 ต.ค. 2564 ]7
39 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]9
40 ประกาศหลักเกณฑ์ เรื่องวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]10
 
|1หน้า 2|3|4