เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเกณฑ์การประเมินครูและบคลากรทางการศึกษา2/2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]98
2 รายงานการประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน 2-2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]93
3 ประกาศรายชื่อผู้ได้คะแนนในระดับดีเด่น2/2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]92
4 รายงานการสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น ปี 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]96
5 รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติบัติงานบุคลากรเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]94
6 ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]97
7 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่องการเสริมสร้างวัฒนนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]87
8 การเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน [ 11 พ.ค. 2564 ]119
9 การแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ [ 11 พ.ค. 2564 ]116
10 กิจกรรมจิตอาสา 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]119
11 ประมวลจริยธรรม ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]118
12 ประกาศเกณฑ์การลา ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]116
13 ประกาศการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล ปี 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]93
14 ประกาศเรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล ปี 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]92
15 ประกาศเกณฑ์กำหนดการลา และการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]92
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]90
17 การควบคุมวันลา [ 19 มิ.ย. 2563 ]127
18 การอบรมบุคลากร ปี 62 [ 19 มิ.ย. 2563 ]120
19 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลา และการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล [ 19 มิ.ย. 2563 ]124
20 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ [ 19 มิ.ย. 2563 ]121
 
หน้า 1|2