เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]31
22 รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 1 มีนาคม 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]34
23 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]34
24 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 3 มี.ค. 2566 ]4
25 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]46
26 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]23
27 รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]25
28 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]26
29 ประกาศขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]23
30 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ื 1/2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]21
31 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]21
32 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]19
33 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 3 ตุลาคม 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]48
34 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 3 ตุลาคม 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]19
35 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 4 ตุลาคม 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]21
36 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 3 ตุลาคม 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]19
37 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 30 ก.ย. 65 [ 3 ต.ค. 2565 ]42
38 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 30 กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]29
39 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 กันยายน 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]21
40 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]41
 
|1หน้า 2|3|4|5|6