เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]1
22 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ื 1/2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]2
23 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]2
24 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]1
25 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 3 ตุลาคม 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]22
26 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 3 ตุลาคม 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]1
27 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 4 ตุลาคม 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]2
28 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 3 ตุลาคม 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]1
29 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 30 ก.ย. 65 [ 3 ต.ค. 2565 ]18
30 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 30 กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]6
31 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 กันยายน 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]1
32 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]15
33 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]18
34 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 29 สิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]1
35 รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]2
36 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]16
37 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]2
38 รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]1
39 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]1
40 ประกาศขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]1
 
|1หน้า 2|3|4|5