เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 30 ก.ย. 65

    รายละเอียดข่าว

                      เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 30 ก.ย. 65
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ