เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อ O24 การดำเนินการบริหารงานบุคคล [ 26 เม.ย. 2566 ]7
2 โครงการจริยธรรมปี 2565 [ 13 ม.ค. 2566 ]9
3 ใบประกาศนายสุนทร พินิจการ [ 11 ม.ค. 2566 ]11
4 ใบประกาศนางทินกร อิ่มพันธ์ุ [ 11 ม.ค. 2566 ]8
5 ใบประกาศนางสุภาพร ภูสีน้ำ [ 11 ม.ค. 2566 ]7
6 รายงานผลการตามนโยบาย 6 เดือน ปี 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]18
7 รายงานผลการประชุมการคัดเลือก [ 9 ม.ค. 2566 ]9
8 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักจ้างเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]11
9 บันทึกขอเชิญคณะกรรมการประชุม [ 5 ม.ค. 2566 ]9
10 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ปี 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]11
11 รายงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565 เม.ย.65 - ก.ย.65 [ 30 ก.ย. 2565 ]22
12 รายงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]13
13 ประมวลจริยธรรม 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]10
14 บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 2 โครางการ ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]101
15 สรุปผลวิเคราะห์การดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]74
16 ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]116
17 คู่มือความก้าวหน้าในอาชีพราชการ [ 11 พ.ค. 2564 ]111
18 คำสั่งจ้างพนักงานจ้าง ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]116
19 ประมวลจริยธรรม ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]98
20 ประกาศสรรหาพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง [ 8 ม.ค. 2564 ]69
 
หน้า 1|2