เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 25 พ.ย. 2564 ]19
2 หน้าปกคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 25 พ.ย. 2564 ]22
3 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลโพนทอง [ 1 ต.ค. 2564 ]48
4 คู่มือความก้าวหน้าในอาชีพราชการ [ 11 พ.ค. 2564 ]127
5 แบบประเมินผลการประเมิน 1 เม.ย. 63- 30 ก.ย. 64 [ 11 พ.ค. 2564 ]131
6 แบบประเมินครู อปท.2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]132
7 แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 11 พ.ค. 2564 ]126
8 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 เม.ย. 2564 ]126
9 คู่มือหรือมาตรฐานการ [ 13 เม.ย. 2564 ]125