เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


วันที่ 23 มิ.ย.2565 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่หมู่ 3และ หมู่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2565


2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-08
2022-06-07
2022-05-30