เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


วันที่ 15 มิ.ย.2565 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่หมู่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565


 วันที่  15  มิ.ย.2565  เวลา 09.00 น.  ถึง เวลา  12.00 น.  หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  นอกสถานที่หมู่  5 ประจำปี พ.ศ. 2565  ซึ่งมีผู้มาชำระ 11 ราย 

2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-08
2022-06-07
2022-05-30