เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


วันที่ 14 มิ.ย.2565 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่หมู่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565


  วันที่  14  มิ.ย.2565  เวลา 09.00 น.  ถึง เวลา  12.00 น.  หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  นอกสถานที่หมู่  4 ประจำปี พ.ศ. 2565

2022-07-26
2022-07-04
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-16
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-09