เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ร่วมกับ ผบ.มทบ.๒๓ เยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ ถ่ายทอดความห่วงใย สร้างความมั่นใจในการดูแลทหารใหม่ของ กองทัพบก


เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโพนทอง
โดย นายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ได้มอบหมายให้
นายเชฏฐวัฒน์ ภูแสนใบ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ,
นายดินแดน วรรณา เลขานุการนายกฯ ,นายสุวิทย์ ภูลายยาว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นายบำเพ็ญ จำเริญบุญ กำนันตำบลโพนทอง ,นายบุญทัน ภูผันผิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ ลงพื้นที่
ร่วมกับ ผบ.มทบ.๒๓

โดยพลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ เดินทาง
ไปเยี่ยมครอบครัว พลทหาร ศุภชัย สำราญสม ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๕ ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ณ บ้านเลขที่ ๘๓
หมู่ ๘ บ้านมอดินแดง ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย เข้าพบ คุณยายกอบกุล สำราญสม อายุ ๗๕ ปี ซึ่งเป็นยายของ พลทหาร ศุภชัยฯ หลังจากที่ พลทหาร ศุภชัยฯ เข้าเป็นทหารกองประจำการ คุณยายต้องอาศัยอยู่ที่บ้านลำพังคนเดียว เป็นบ้านชั้นเดียว สภาพเก่า มีไฟฟ้า
แต่ไม่มีน้ำประปา ต้องซื้อน้ำในการอุปโภค-บริโภค ประกอบกับต้องหุงหาอาหารดูแลตนเองและยังมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตาซ้ายบอด ตาขวาพร่ามัว ไม่มีรายได้เพิ่มเติมนอกจากเงินผู้สูงอายุ
และเงินช่วยเหลือผู้พิการที่รัฐบาลมอบให้ พลทหารศุภชัยฯ ได้สมัครใจ
เป็นทหารกองประจำการ เพื่อให้ได้ศึกษาต่อ และมีอนาคตที่ก้าวหน้า
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตพร้อมทั้ง ประสาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ และ
เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ช่วยดูแล พร้อมทั้งกำชับให้สัสดีจังหวัด สัสดีอำเภอ คอยสอบถามสารทุกข์สุขดิบ และช่วยเหลือ
คุณยายต่อไป ในการนี้ได้ให้คุณยายพูดคุยกับพลทหาร ศุภชัยฯ ผ่านทาง video call เพื่อบรรเทาความคิดถึง สร้างความอบอุ่นแก่ทั้งญาติและน้องทหารใหม่ ได้อย่างดียิ่ง

2022-05-10
2022-05-10
2022-05-09
2022-04-28
2022-04-25
2022-04-21
2022-04-20
2022-04-20
2022-03-29
2022-03-14