เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอก ร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑,๙ บ้านหามแห


วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโพนทอง โดย นายสุดใจ  บัวลอย  นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ได้มอบหมายให้ นายเชฏฐวัฒน์ ภูแสนใบ  รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ,นายดินแดน วรรณา  เลขานุการนายกฯ  พร้อมด้วย
กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอก ร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑,๙
บ้านหามแห

2022-05-10
2022-05-10
2022-05-09
2022-04-28
2022-04-25
2022-04-21
2022-04-20
2022-04-20
2022-03-29
2022-03-14