หน้าแรก

นายมงคล สำราญเนตร

นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 40

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 มกราคม 2564 ประกาศขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
8 มกราคม 2564 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
25 ธันวาคม 2563 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานประมาณการรายจ่าย
25 ธันวาคม 2563 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานงบประมาณการรายรับ
3 ธันวาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านมอดินแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ 41-095 สายถนนมอดินแดง สาย 8 กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.25 เมตร เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ธันวาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหามแห หมายเลข กส.ถ. 41-018 สายถนนหามแห สาย 11 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.25 เมตร เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจัดซื้อจัดจ้าง

3 ธันวาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านมอดินแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ 41-095 สายถนนมอดินแดง สาย 8 กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.25 เมตร เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ธันวาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหามแห หมายเลข กส.ถ. 41-018 สายถนนหามแห สาย 11 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.25 เมตร เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ธันวาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านมอดินแดง หมายเลข กส.ถ. 41-095 สายถนนมอดินแดง สาย 3 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 540 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.25 เมตร เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ธันวาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 41-056 สายถนนหนองบัว สาย 1 ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4, 5 บ้านหนองบัว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มิถุนายน 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.41-074 ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว กว้าง 5 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มิถุนายน 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.41-044 ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ลิงค์ภายใน

สถิติผู้ใช้งาน

 

  • 14197ทั้งหมด:
  • 31วันนี้:
  • 76เมื่อวานนี้:
  • 580สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 1354ต่อเดือน:
  • 78ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 6 เมษายน 2020เริ่มนับ:

ล่าสุด

กิจกรรม/ข่าวสาร