1.5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง
ที่อยู่ 151 หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 0 4384 0477
โทรสาร 0 4384 0478
E-mail : phonthong9@gmail.com