1.5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 0 4384 0477 , 0 4384 0478
E-mail : phonthong9@gmail.com