2. ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านมอดินแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ 41-095 สายถนนมอดินแดง สาย 8 กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.25 เมตร เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,775,000 (3)

1 2 3 40