ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 41-056 สายถนนหนองบัว สาย 1 ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4, 5 บ้านหนองบัว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,060,850.88 (4)

Print Friendly, PDF & Email