หน้าแรก

นายมงคล สำราญเนตร

นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง

ข้อมูลทั่วไป

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

5 มิถุนายน 2563 แบบรับรองการประเมินตนเอง การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโพนทอง
1 มิถุนายน 2563 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา
13 พฤษภาคม 2563 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/ประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนปฏิกูลมูลฝอย/การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร/การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเทศบาลตำบลโพนทอง
13 พฤษภาคม 2563 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ/เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเทศบาลตำบลโพนทอง
8 พฤษภาคม 2563 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID19)
8 พฤษภาคม 2563 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID19)

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ลิงค์ภายใน

สถิติผู้ใช้งาน

 

  • 2417ทั้งหมด:
  • 30วันนี้:
  • 32เมื่อวานนี้:
  • 276สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 192ต่อเดือน:
  • 35ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 6 เมษายน 2020เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร