หน้าแรก

นายมงคล สำราญเนตร

นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 8

ข่าวประชาสัมพันธ์

8 กรกฎาคม 2563 บันทึกข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
8 กรกฎาคม 2563 รายงานสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)
24 มิถุนายน 2563 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน (ขออนุญาตก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
24 มิถุนายน 2563 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
23 มิถุนายน 2563 รายงานผลการรับบริการของผู้มาลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2563
23 มิถุนายน 2563 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลโพนทอง

การจัดซื้อจัดจ้าง

1 กรกฎาคม 2563
8 มิถุนายน 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.41-074 ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว กว้าง 5 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มิถุนายน 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.41-044 ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 เมษายน 2563 ประกาศ ฉบับที่ 62/2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ลิงค์ภายใน

สถิติผู้ใช้งาน

 

  • 3867ทั้งหมด:
  • 3วันนี้:
  • 47เมื่อวานนี้:
  • 230สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 356ต่อเดือน:
  • 32ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 6 เมษายน 2020เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร